Podcast met onze oprichter aan het woord

Row of motor scooters

Bezorgers! Bezorgers! Bezorgers!

De 7 Best Practices voor (bijna) elk bezorgrestaurant.

19-03-2024 door Barney Graman Leesduur: 6 minuten

Inhoud

- Onderzoek door Bright Kitchen bij al onze partners

- Gemiddelde leeftijd van bezorgteams: jong!

- Meest succesvolle kanaal om nieuwe bezorgers te werven

- Totale pool aan bezorgers

- Aantal orders in het drukste uur

- Orders per bundel

- Seizoensgebondenheid

- Bezorger Uitstroom

- Secundaire arbeidsvoorwaarden

- Salaris jongeren 15 tot 17 jaar

- Salaris jongvolwassenen 18 tot 21 jaar

- Fooi vroeger en nu

- Kritieke massa

- The 7 Best practicesIntro:

De legendarische leus "Developers, Developers, Developers!" riep Steve Ballmer, de voormalige ​CEO van Microsoft, die het softwarebedrijf door de crash van de dot-com-bubbel leidde en het ​vervolgens transformeerde tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld.


Ballmer begreep dat de groeipotentie van Microsoft voortkwam uit de gezamenlijke reken- en ​bouwkracht van zijn ontwikkelaars. Alles draaide om het aantrekken van deze slimme koppen en ​het bieden van een ideale werkomgeving waarmee ze voor Microsoft zouden kiezen boven de ​concurrentie.


Net als Microsoft, is een bezorgrestaurant volledig afhankelijk van zijn bezorgers en net als Steve ​Ballmer moet jij als bezorgondernemer weten wat de best practices zijn om bezorgers te werven ​en loyaal te houden.


Want meer nog meer dan Microsoft, is het bezorgteam niet alleen jouw groeimotor, zij zijn ook de ​voorkant en het gezicht van jouw bedrijf.


Zij kunnen letterlijk jouw bedrijf maken of kraken.


Ons onderzoek:

We horen erg vaak van bezorgondernemers “er zijn te weinig bezorgers!”

Maar toch zien wij genoeg ondernemers die het voor elkaar krijgen dat zij nooit problemen ​hebben met bezorgers. Wat doen zij anders? Zijn het alleen arbeidsvoorwaarden, of zijn er andere ​zaken die meespelen?


Maar eerst even terug naar de markt...


De meeste bezorgondernemers in Nederland kiezen ervoor om hun eigen bezorgers te gebruiken ​vanwege de vele voordelen: Behoud van persoonlijk contact met de klant, volledige controle over ​de bezorgervaring en kwaliteit, geen commissiekosten en het potentieel voor hogere ​klantenloyaliteit.


Echter sommige ondernemers vergeten dat een bezorgteam samenstellen en managen echt een ​vak apart is. Terwijl in alle facetten van je bezorgrestaurant de bezorger centraal.


Kortom, jouw bezorgteam is letterlijk de pijplijn van jouw bezorg omzet, hoe groter de doorgang, ​hoe meer omzet je kan doen, en hoe winstgevender je bedrijf wordt.


Daarom moeten bezorgondernemers vooral focusen op Bezorgers! Bezorgers! Bezorgers!


Wij zochten het uit wat een goed bezorgteam maakt, en vroegen al onze bezorgpartners om een ​enquete in te vullen. En wij draaien het probleem om: Er zijn niet te weinig bezorgers, er zijn te ​weinig goede werkgevers!


Uit onze enquête kwamen de volgende bevindingen:


Gemiddelde leeftijd van bezorgteams: jong!

De ondernemers die het "makkelijk" vonden om nieuwe bezorgers te werven afgelopen jaar ​(slechts 22% van de respondenten) hebben allemaal een zeer jonge pool aan bezorgers: 15-17 jaar ​gemiddeld, en voornamelijk jongens. Deze leeftijdsgroep werd overigens door ca. de helft van alle ​respondenten genoemd.

Daarna was de gemiddelde leeftijdgroep van 18-21 jaar, net zo vaak genoemd; door de helft van de ​respondenten, maar doorgaans was deze groep dus wat lastiger te werven En loyaal te houden.


Meest succesvolle kanaal om nieuwe bezorgers te werven:

70% van alle respondenten gaf aan dat Mond-tot-Mond reclame de meest succesvolle manier is ​om nieuwe bezorgers te vinden. Oftewel, bezorgers die het naar hun zin hebben, nemen vaak een ​bekende mee naar dezelfde werkgever. Dit is voor heel veel banen ondenkbaar maar in de horeca ​is dit vaak een gegeven en bij bezorgteams geldt dit dus al helemaal. Dit kanaal is zelfs meer ​succesvol dan Social media, uitingen in de zaak of op voertuigen, en vacaturesites bij elkaar in ons ​onderzoek!Totale pool aan bezorgers:

Een duidelijk verschil was ook zichtbaar dat restaurants die aangaven het “moeilijk‘ tot “zeer ​moeilijk” te vinden om genoeg bezorgers te hebben afgelopen jaar ook duidelijk een kleinere pool ​aan totale bezorgers hadden en/of een hogere ratio flexibele bezorgers hadden tov vaste ​bezorgers. Nu klinkt dit logisch, maar gezien Mond-tot-Mond reclame het belangrijkste kanaal is ​om nieuwe bezorgers te vinden, is dit extra schrijnend omdat je hiermee dus niet goed gebruik ​kan maken van dit kanaal, en doorgaans zijn de vaste bezorgers die minstens 3-4 dagen per week ​vast bezorgen meer committed, loyaal en geincentiveerd om vrienden mee te nemen naar hun ​werkgever.


Natuurlijk ga je als ondernemer niet overstaffen, en probeer je zo min mogelijk bezorgers zo veel ​mogelijk bestellingen weg te laten rijden. Daarom wilden we wat meer weten over de effectiviteit ​van zo’n bezorger, wat is gangbaar?


Aantal orders in het drukste uur:

80% van de ondernemers gaf aan dat in een piek uur één bezorger max 4-6 bestellingen per uur ​wegrijdt. 20% zat iets lager op 1-3 bestellingen per uur. Een gemiddelde bestedingswaarde is goed ​om hiernaast te houden, want als je bezorger minder dan 4 bestellingen per uur weg rijdt in het ​drukste uur, dan kun je maar beter zorgen dat de bestellingen wel waardevol zijn.


Orders per bundel:

Een andere manier om de effectiviteit te verhogen is orders bundelen. Bijna alle respondenten gaf ​aan dat zij de bestellingen voor hetzelfde postcodegebied bundelen. Het meerendeel gaf aan dat zij ​max 2 orders bundelen. Een enkeling bundelde niet, maar dit had meer te maken met de kwaliteit ​naar de klant waarborgen (bijvoorbeeld met friet en snacks) en de partijen die dit deden hadden ​genoeg bezorgers.


Seizoensgebondenheid:

Op de vraag hoe moeilijk vinden jullie het om voldoende bezorgers te hebben per seizoen, kwam ​duidelijk naar voren dat de lente en zomermaanden een stuk makkelijker zijn om voldoende ​personeel te hebben ten opzichte van de herfst en winter (allermoeilijkst: 40% van respondenten ​had hier moeite ten opzichte van 10% in de lente en zomer) om voldoende bezorgers te hebben. ​Logisch, in ons koude kikkerlandje met de natte en gure winters! Maar wederom een uitdaging ​voor de bezorgondernemer omdat deze maanden wel echt belangrijk zijn voor je jaaromzet en dit ​dus ook de maanden zijn met de meeste uitstroom van bezorgers. Ook hier kwam naar voren dat ​de zaken die over een hogere ratio vaste bezorgers beschikken beter uit de bus kwamen. Het is ​dus essentieel om een paar vaste jongens gebonden te hebben aan je zaak maar hoe doe je dat het ​beste?


Bezorger Uitstroom

Op de vraag hoe moeilijk het om bezorgers vast te houden en gemotiveerd te houden afgelopen ​jaar, was merendeel neutraal (niet moeilijk / niet makkelijk) maar er was een klein verschil; ​respondenten vonden het iets makkelijker vond om bezorgers vast te houden, dan bezorgers ​initieel te werven. Een gemiddelde bezorger werkt 6 maanden tot 2 jaar bij een bezorgrestaurant, ​en de redenen die veruit het meest werden genoemd waarom bezorgers stoppen zijn: “ geen tijd ​meer vanwege school” en “reden onbekend”. Verder werd onderzocht wat ondernemers het eerste ​zouden doen om de uitstroom te beperken als daar middelen voor zijn. Het meest gegeven ​antwoord was duidelijk: een hoger salaris bieden, daarna meer teamuitjes organiseren en als ​derde werd genoemd: betere voertuigen, kleding en apparatuur bieden.


Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de vraag, wat bieden jullie bezorgers aan naast salaris werd door bijna iedereen ​personeelseten en drinken, of korting daarop vermeld. Maar opvallend weer was te zien dat zaken ​die over genoeg of veel bezorgers beschikken, ook een chill-area hadden ingericht voor de ​bezorgers waar ze kunnen ontspannen en afspreken voor of na werk, met dus die vrienden die ​daar werken (of niet!).


Salaris jongeren 15 tot 17 jaar:

Een gemiddelde jongere bezorger werd €9 tot €11 euro uitbetaald, wat voor een 15-17 jarige fors ​meer is dan het minimumloon. Goed supermarkten en concurrerende werkgevers zitten hier ook ​vaak ver boven.


Salaris jongvolwassenen 18 tot 21 jaar: Een gemiddelde jongvolwassenen bezorger werd €12 tot ​€15 euro per uur uitbetaald, wat voor een jongvolwassen al meer tegen het minimumloon aan zit. ​Dit kan verklaren waarom deze groep ook moeilijker te werven is.


Fooi vroeger en nu:

Vroeger (>10 jaar geleden) werd er veel meer fooi gegeven dan nu. Dit gaven alle bedrijven aan die ​toen al bestonden. Het was niet ondenkbaar dat je als bezorger met €20 tot €30 euro fooi per ​avond naar huis ging. Tegenwoordig liggen de fooien heel veel lager: €2 tot €5 euro per avond. Het ​lijkt erop dat de digitalisering en online transacties de fooi cultuur niet goed hebben gedaan. Dit ​heeft natuurlijk invloed op de aantrekkelijkheid van het bezorgen, en dat heeft er ook voor geleid ​dat bezorgers meer basissalaris verwachten.


Kritieke massa

Tot slot, zien we duidelijk in de resultaten dat er een bepaalde kritieke massa nodig is voor een ​gezond bezorgteam, en dit geldt trouwens uberhaubt voor een gezonde bezorgzaak. Je gaat geen ​huur, energie, en personeelskosten terugverdienen als je te weinig orders hebt. En je gaat geen ​extra bezorgers aannemen puur voor werkverschaffing. Weet daarom dat alles beter wordt ​naarmate je een bepaalde kritieke massa hebt behaald in aantal bestellingen, het daarna alles ​alleen maar makkelijker wordt.


Dit is voor elke zaak anders, en afhankelijk van je locatie, je huur, je energie, maar ook je ​gemiddelde bestedingswaarde, je winstmarges en foodcosts, het bezorggebied en de ratio eigen-​​kanaal-orders waar je meer marge aan over houdt. Wat personeel betreft is het duidelijk dat het ​makkelijker wordt om bezorgers te werven naarmate je er meer hebt, investeer in het begin dus ​wellicht meer in je beste jongens. Maar kijk ook streng naar je bezorggebied tov het aantal ​bestellingen wat een bezorger doet in een uur en tel daarbij op de gemiddelde bestedingswaarde.


Eén van de beste en meest bewezen manieren om massa en orders te verhogen, zonder extra ​kosten, is door een extra bezorgconcept toe te voegen waarmee je een nieuwe klantendoelgroep ​bedient binnen een kleiner gebied wat je eerst nog niet aansprak. Hiermee zou je op den duur ​zelfs je postcodegebied kunnen verkleinen wat heel veel voordelen kan bieden. Hiermee ben je je ​​bezorger namelijk minder lang kwijt bent; wat weer de bezorger in staat stelt om meer orders per ​​uur te bezorgen; waardoor je er netto meer aan overhoudt per bezorger; en de bezorger wellicht ​​zelf ook omdat hij meer fooi kan verdienen. Ook kan de bezorger dan meer orders gaan bundelen ​omdat de kans groter is dat het dezelfde postcode of route betreft.Conclusie:

Al deze resultaten samengenomen kunnen we een schets maken van hoe je het beste jouw ​bezorgteam kan samenstellen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel, en dit onderzoek ​​was slechts onder 30 partners, maar toch zijn dit naar onze mening de Best Practices waar je je ​aan ​moet houden om jouw droombezorgteam te werven én vast te houden:


Conclusie: The Best practices :

1: gemiddelde leeftijd van 15-17 jaar → met een salaris van €9 tot €11*

2: biedt naast gratis eten en drinken ook een chill area aan waar ze met hun collega’s / vrienden ​kunnen ontspannen.

3: weet dat het makkelijker wordt om bezorgers te werven naarmate je er meer hebt, investeer in ​het begin dus veel in je goede jongens.

- maak van je bezorgers ambassadeurs voor het vinden van nieuwe bezorgers

- zit je omhoog? biedt een referral fee aan of een bonus als ze een vriend aanmelden.

4: zorg ervoor dat jouw bezorger 4-6 bestellingen per uur kan bezorgen. Lukt dit niet? Verklein ​dan je postcode gebied, of bekijk streng of je gemiddelde besteding wel hoog genoeg is om dit te ​verantwoorden.

5: maak de klantervaring zo goed mogelijk aan de deur, maar ook in de communicatie omtrent ​zijn/haar bestelling om de kans op fooi te verhogen. Bright Kitchen heeft hier tools voor om de ​communicatie naar de klant volledig automatisch te laten verlopen en slechte reviews te ​voorkomen.

6: zorg ervoor dat je zoveel mogelijk orders doet in een zo klein mogelijk gebied, door bijvoorbeeld ​meerde klanten doelgroepen te bedienen met meerdere concepten in plaats van alleen één ​concept. Hiermee bereik je sneller de kritieke massa en effectiviteit die je nodig hebt.

7: Optimaliseer je gemiddelde bestedingswaarde en postcodes op je bezorgers en hun voertuigen ​en hoelang je hen kwijt bent. Rijd nooit voor een kleine order naar de andere kant van de stad, ​neem je winst, niet je verlies. Speel met warmhoud apparatuur, bezorgkosten en minimale ​bestelwaardes voor bepaalde postcodes, en vergeet niet punt 6!


*Als jouw bezorgteam veelal uit auto-bezorgers bestaat zal de gemiddelde leeftijd en salaris ​natuurlijk hoger liggen. Indien dit het geval is zul je op andere vlakken kosten moeten besparen ​zoals op huur, efficientie van je keuken en/of grotere bestellingen of meer gebundeld moeten ​bezorgen.


Wat overigens niet naar voren kwam is dat het perse beter of slechter is om bezorgers op eigen ​scooters of fietsen te laten rijden. Beide waren gangbaar. Sommige zweren bij eigen voertuigen, ​andere zweren weer erbij dat je ze op een hun eigen scooter moet laten rijden zodat er minder ​ongelukken gebeuren. Beide kan werken, het is net een kwestie van verstandhouding en zien wat ​voor jouw jongens prettig is.


Hopelijk heb je na het lezen van deze tips alle kennis om je ideale bezorgteam samen te stellen!Blog

14-11-2022 Door Harry Allen

Keurmerk voedselveligheid

In our last #haccp (Hazard Analysis Critical Control Points) #audit we received a whopping score of 99% from Eurofins Bureau de Wit!

On top of this our Laurierstraat kitchen has now received the "Eurofins Bureau de Wit Keurmerk" which puts us in a category with the cleanest and safest kitchens in the whole country!


When you're serving food to thousands of people every week, it is incredibly important to have a kitchen that follows the HACCP guidelines. From keeping the kitchen clean, to checking temperatures of all machinery and cooked foods, each guideline is crucial to ensure that every meal to leave the kitchen is not only delicious but also safe for our customers to eat.


For the last 12 months we have been regularly inspected by Bureau de Wit, an external auditing company. The first score this year for our Dark Kitchen in Amsterdam's Jordaan was 92% in March, followed by 97% in August and most recently 99% in October. It was not easy for us to achieve these scores, it took consistent effort, day in day out for months to be able to ensure we were doing everything necessary to achieve these results. A huge congratulations to the team in Laurierstraat, it is great that all the hard work is paying off!


We now have the confidence that the system we have set up is almost perfect in terms of HACCP, which ensures that all our customers and staff are safe and healthy!

Blog

15-08-2022 Door Barney Graman

Horeca Talent werven met Virtuele Merken

Een bevinding van 3 franchise locaties die met behulp van onze bezorgmerken hun personeelsbezetting weer op orde kregen in de afgelopen maanden.


Het personeelsprobleem in de horeca… volgens de meest recente berichten lijkt er weer lift te zitten in het aantal mensen wat voor de horeca kiest. Maarrrr we zijn er nog lang niet.


“Goed idee, maar leveren jullie ook het personeel?” Is dan ook de reactie die we bijna dagelijks krijgen van horecaondernemers als we onze bezorg merken pitchen.


Niet uit gemakzucht maar uit pure noodzaak.

Van alles hebben ze al geprobeerd, advertenties, beloningen, flexibele uren, maar al het personeel lijkt wel verdwenen en de sollicitanten blijven uit. Om nog maar te zwijgen over dure horeca freelancers.


Terwijl horeca ondernemers, toch vaak de meest creatieve en pragmatische soort ondernemers, altijd oplossingen bedenken in elke situatie. Kijk maar naar de vele creatieve oplossingen tijdens de lockdowns.


Echter voor dit probleem is er geen fraaie of creatieve oplossing meer te bedenken, of toch wel?


Graag delen we de bevinden van drie van onze franchise locaties, bestaande horeca zaken, die met behulp van onze bezorgmerken hun personeelsbezetting weer op orde kregen.


Hoe?


Door learning-on-the-job te omarmen en personeel te werven dat niet direct zou passen bij hun eigen horecabedrijf, totdat het dat wel deed...


Hierover is de laatste tijd al veel geschreven: bedrijven moeten beter gebruik maken van het (nu nog ;) onbenut arbeidsaanbod, oftewel arbeidskrachten die nog te weinig mee doen.


Mensen met een taalbarrière, met een afstand tot de arbeidsmarkt, migranten, vluchtelingen maar ook internationale studenten die geen Nederlands spreken.


Het direct inzetten van deze groepen in de horeca is niet eenvoudig of simpelweg niet wenselijk. Dat begrijpen wij ook wel. Gasten verwachten wat, en aan kwaliteit gaan we natuurlijk niet inleveren.


Dit is waar onze virtuele merken om de hoek komen kijken. Deze staan los van de eigen concepten en gasten. Als virtueel merk of dark kitchen is er immers ook geen interactie met gasten, het is puur de keuken operatie: mise-en-place, orders verwerken en wat digitale techniek met tablets en interactie met riders (die vaak ook Internationaal zijn).


Voor onze virtuele merken hoeft men dus geen kook- of horeca-ervaring te hebben en Engels is de enige taal die je nodig hebt. Alle documentatie en trainingen van Bright Kitchen zijn bijvoorbeeld al in het Engels.


Dit stelde onze restaurant partners in staat om uit eerder genoemde groepen te sourcen voor het Virtuele merk. Waar aldus onze partners, "veel makkelijker personeel voor te vinden is, en waar goede lui tussen zitten met een goede werkethiek die willen door groeien."


Sommige internationale sollicitanten wilde specifiek voor het Vegan Fast Food concept werken omdat ze het leuk vonden, want ook wij proberen onze marketing kanalen in te zetten voor onze partners om personeel te vinden.


Nou en? Kun je je afvragen.


De overstap om deze werknemers vervolgens succesvol in je eigen horeca zaak op te nemen, is vele malen makkelijker als je ze al in huis hebt: training on the job.


Gaandeweg kun je zien wie potentie heeft om door te groeien, wie zich comfortabel voelt in andere rollen (bediening of toch in de keuken blijven) en ontdekken wie de werkethiek en het potentieel heeft om door te groeien.


Bij 3 van onze 5 locaties die met ons bezorg merk zijn begonnen speelde (ernstige) personeelsproblemen een rol.


Voor het uitvoeren van het bezorg merk echter gaven we bovenstaande tips mee: kijk verder dan de horeca tijgers en ontdek dat er een hele grote groep mensen is waar je uit kan putten die over waardevolle vaardigheden bezitten die naar andere delen van het bedrijf overdraagbaar zijn.


Het begint immers met de wil en de werkethiek. Ervaring en skills zijn aan te leren.


Hoe zit het dan met de Nederlandse taal? Daar zal de gast toch vast begrip voor hebben als zij weer naar hun favoriete zaak kunnen?

Franchise@BrightKitchen.nl

Black Instagram Logo
White Facebook Logo Social Media Icon
linkedin

BK One B.V.

Laurierstraat 163h

1016 PL, Amsterdam

+31 20 809 0077

Virtual Brands, Real Profits.